Χαιρετισμός Αρχηγού Συστήματος

 

...και το ταξίδι συνεχίζεται!

 

Αλέξανδρος Λουλούδης